Staff

 

Name  Subject 
Jason Ó Mongáin   Príomhoide
Collette Uí Liaim  Leas Príomhoide, Eolaíocht, Bitheolaíocht
Alan Hastings  Matamatic, Bitheolaíocht
Áine Ní Mhaoldomhnaigh  Béarla, Ríomhaire
Nóirín Nic Oireachtaigh  Gaeilge, Tír Eolas
Caroline Nic Aindrias  Matamaitic
Colette Uí Dhéagáin  Eacnamaíocht Bhaile, OSSP,L.C.V.P, P.L.C
Irene Ní Mhaonaile  Ceol, Fraincís
Pól Mac Cabhail  Innealtóireacht, Liníocht Teicniúil, Miotalóireacht
Oilibhear Ó Mhuinghille  Adhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, Liníocht Teicniúil, Corpoideachas, P.L.C
Paul Philbin Matamatic, OSPS
Máire Bríd Uí Graith Cúntóir Riachtanas Speisialta (SNA)
John Paul MacGraith  Airíoch (Caretaker)